Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :60 SA 58 předpis

napínací páka nosiče závorníku dozadu, až záchytka závěru zachytí závěr v zadní poloze. Potom je třeba zasunout páskový zásobník do vybrání v přední stěně nosiče závěru; položit palec pravé ruky na vrchní náboj u samého páskového zásobníku, ostatní semknuté prsty opřít o stěnu pouzdra závěru, palcem levé ruky přidržovat na horní ploše nosiče závorníku páskový zásobník ve správné poloze a tlakem palce vytlačit náboje z páskového zásobníku do zásobníku; prázdný zásobník vyjmout a po naplnění zásobníků stáhnout napínací páku nosiče závorníku dozadu a pustit ji.


Zásobování střelivem v boji

98. Zásobu střeliva nosí střelec v zásobnících v brašně na zásobníky, v mošně a tlumoku.
Za boje musí střelec mít v patrnosti, kolik spotřeboval nábojů; jakmile spotřebuje polovinu nábojů, hlásí to veliteli družstva.

Každý střelec je povinen sám se starat o doplňování vlastní zásoby nábojů; sbírat náboje nalezené na bojišti, odebírat je raněným a mrtvým; nespoléhá se jen na včasné dodání nábojů z týlu.

Náboji se musí v boji co nejvíce šetřit, aby v kritických situacích nechyběly. Plýtvání náboji, zvláště jejích ztráta, je trestné.

Naproti tomu není správné šetřit náboji, naskytne-li se vhodná příležitost zničit nepřítele nebo odrazit jeho zteč. V nedotknutelné zásobě musí zůstat u každého střelce vždy jeden plný zásobník; tyto náboje smějí být spotřebovány jenom se svolením velitele.