Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :63 SA 58 předpis

než zkosená plocha odemykacího nosu nosiče vykývne závoru z uzamčené polohy. Od tohoto okamžiku se všechny části závěru, tj. nosič závorníku, závorník, závora a úderník, pohybují společně dozadu. Asi v polovině dráhy levá strana můstku nosiče závorníku stlačí výstupek přerušovače (je-li přeřaďovač (pojistka) nastaven v poloze pro střelbu jednotlivými ranami). Závorník unášený nosičem závorníku vytáhne z nábojní komory vystřelenou nábojnici, a ta je vytahovačem tažena dozadu, až dnem narazí na čelo vyhazovače a je vymrštěna z pouzdra samopalu směrem nahoru doprava. Během celého pohybu závěru dozadu je stlačována vratná a úderná zpruha.

109. Po dosednutí zadního čela nosiče závorníku na základnu vratného ústrojí vratná zpruha vrací závěr do přední polohy. Úderník je tlačen dopředu údernou zpruhou a svým spoušťovým ozubem se zadrží za pravý záchyt úderníku a ten zadržuje úderník do té doby, dokud není snížen vypouštěcí pákou. Vypouštěcí páku vykyvuje pravá strana můstku nosiče závorníku, když nosič závorníku dosáhl své přední polohy. Odpálení náboje nemůže nastat dříve, dokud závorník není bezpečně uzamčen závorou. Když pravý záchyt úderníku vypustí úderník, je úderník zadržen levým záchytem úderníku. Levý záchyt úderníku je v záběru se spouštovou pákou, je-li přeřaďovač (pojistka) nastaven v poloze pro střelbu dávkami, nebo je v záběru s přerušovačem, je-li přeřaďovač (pojistka) nastaven v poloze pro střelbu jednotlivými ranami.

V obou případech však při stisknutí spouště je bud' spoušťovou pákou nebo přerušovačem stlačen levý záchyt úderníku a úderník je vržen údernou zpruhou dopředu, přičemž narazí na zápalník. Úderník nelze vypustit ze záchytu tehdy, je-li křidélko přeřaďovače (pojistky) nastaveno ve svislé poloze. V této poloze přeřaďovač (pojistka) vysune ze záběru s levým záchytem úderníku jak spoušťovou páku, tak i přerušovač — zajišťuje zbraň proti odpálení.

110. Závorník je dopředu unášen nosičem závorníku pomocí závory, do níž se opře příčka nosiče závorníku. Jeden ze zasouvacích ozubů závorníku vysune náboj ze zásobníku a zasune ho do nábojní komory. Závorník se pohybuje dále kupředu, přičemž drápek odpruženého vytahovače zaskočí do drážky dna nábojnice a uzamykací ozuby závory zapadnou do příslušného vybrání v pouzdře závěru. V uzamčené poloze je závora přidržována shora příčkou nosiče závorníku. Tím je závorník uzamčen, ale nosič závorníku vykoná ještě krátkou dráhu kupředu, než do-sedne svým čelem na pouzdro závěru. Tento pohyb nosiče