Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :64 SA 58 předpis

závorníku se nazývá podkluz. Při podkluzu pravá strana můstku nosiče závorníku stlačí vypouštěcí páku a ta sníží pravý záchyt úderníku, takže odpálení zbraně lze provést jenom tehdy, je-li závorník bezpečně uzamčen. Kromě toho volná dráha nosiče závorníku při jeho pohybu vzad zaručuje, že v době, kdy nastává odemykání závory, střela již opustila hlaveň a tlak plynů v hlavni poklesl na bezpečnou hodnotu, takže prachové plyny nevnikají při vytahování vystřelené nábojnice do prostoru pouzdra závěru.

111. Záchytka závěru umožňuje zadržení závěru v zadní poloze. Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku výstupek podavače tlakem zpruhy podavače vysune záchytku závěru nad úroveň vodicí lišty pouzdra závěru a závorník při pohybu vpřed ze zadní polohy je zadržen vyčnívající částí záchytky závěru. Po výměně prázdného zásobníku za plný není již záchytka stlačována výstupkem podavače. Při stažení nosiče závorníku za napínací páku směrem dozadu, zpruha záchytky zasune vyčnívající část záchytky pod úroveň vodicí lišty a závěr může pokračovat ve svém pohybu vpřed.

Záchytku závěru lze také ovládat ručně rýhovaným výstupkem vespodu pouzdra závěru na pravé straně před lučíkem, jestliže je třeba při přerušení střelby zadržet závěr v zadní poloze k prohlídce, čištění, odstraňování poruchy nebo doplnění zásobníku náboji.

112. Záchytka zásobníku přidržuje zasunutý zásobník do okénka pouzdra závěru proti vypadnutí tím, že ozub na záchytce zásobníku zaskočí tlakem zpruhy za výstupek na zadním okraji u ústí pouzdra zásobníku.2. Poloha částí a ústrojí samopalu před nabitím a nabití samopalu

Poloha částí a ústrojí samopalu před nabitím


113. Před nabitím jsou části a ústrojí samopalu v této poloze:
a) Nosič závorníku je v přední krajní poloze a svým čelem se tlakem vratné zpruhy opírá o pouzdro závěru. V této poloze je vratná zpruha nejméně stlačena.
Závorník je v přední krajní poloze a opírá se o čelo hlavně. Drápek vytahovače působením zpruhy vytahovače zasahuje do lůžka pro dno nábojnice v závorníku.