Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :66 SA 58 předpis

dosedne do lůžka závorníku, přičemž drápek vytahovače zaskočí do drážky dna nábojnice. Závorník se současně zastaví dosednutím na čelo hlavně. Nosič závorníku však pokračuje ještě v pohybu. Příčka nosiče závorníku sklopí závoru do uzamčené polohy, kdy její uzamykací ozuby zapadnou do vybrání v lištách pouzdra závěru, čímž je závorník pevně spojen s pouzdrem závěru.

Při dalším pohybu nosiče závorníku pravá strana můstku nosiče závorníku stlačí rameno vypouštěcí páky; rameno vypouštěcí páky sníží pravý záchyt úderníku a ten vypustí úderník. Úderník se tlakem úderné zpruhy posune dopředu, avšak je v zápětí zadržen l evým záchytem úderníku. Po vykonání celého pohybu vpřed zůstane nosič závorníku opřen o čelo pouzdra závěru. V tomto okamžiku je samopal připraven ke střelbě.


3. Činnost částí a ústrojí samopalu při střelbě

Střelba jednotlivými ranami
(Obr. 40)


115. Střelbu na cíl jednotlivými ranami lze zahájit po nastavení hledí na příslušnou dálku střelby a po přestavení křidélka přeřaďovače (pojistky) do polohy "1", tj. směrem dozadu.

Při přestavení křidélka přeřaďovače (pojistky) do polohy pro střelbu jednotlivými ranami přeřaďovač (pojistka)vysune spoušťovou páku ze záběru s levým záchytem úderníku a příslušný zářez na přeřaďovači (pojistce) se nastaví proti přerušovači. Tím se přerušovač může působením vlastní zpruhy zvednout a při-jde do záběru s levým záchytem úderníku.

116. Stisknutím spouště se spoušť na svém čepu pootočí tak, že se pomocí přerušovače sníží levý záchyt úderníku a tím uvolní cestu úderníku vpřed. Úderník je údernou zpruhou vržen pro-ti zápalníku, ten udeří na zápalku náboje v nábojní komoře a nastane výstřel. Tlakem plynů vzniklých hořením prachové náplně je udělen střele otáčivý pohyb v hlavni. Jakmile střela při výstřelu mine plynový kanálek hlavně, pronikne část prachových plynů tlačících střelu vpřed do pístové trubice nad hlavu pístu, působí na píst a udělí mu pohyb. Píst narazí na čelo nosiče závorníku a ten se začne pohybovat dozadu; píst je však zadržen dosednutím své kuželové plochy na čelo vybrání a vrácen zpruhou pístu do původní výchozí polohy. Nosič závorníku se pohybuje dozadu nejprve sám, přičemž pravá strana můstku nosiče závorníku uvolní vypouštěcí páku. Tím se zvedne pravý záchyt