Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :7 SA 58 předpis

7,62mm samopal vz. 58 V se sklopenou ramenní opěrou (celkový pohled zprava)
Obr. 3. 7,62mm samopal vz. 58 V se sklopenou ramenní opěrou (celkový pohled zprava)


7,62mm samopal vz. 58 V (se sklopnou ramenní opěrou) nebo
7,62mm samopal vz. 58 Pi (se záchytem pro zaměřovací infradalekohled, tlumičem ohně a dvojnožkou).

Dále bude v předpise při popisu konstrukce a použití samo-palu používán jenom název "7,62mm samopal vz. 58" bez doplňování písmene "P", "V" nebo "Pi". Tato písmena nejsou na samopalech vyznačena.

Při vyžadování a účtování samopalů se používá názvu "Samopal 7,62mm vz. 58" s doplněním písmene "P", "V" nebo "Pi". Ze samopalu je možno střílet jak s použitím mířidel z libovolné polohy s oporou i bez opory, tak i od boku za pochodu bez zastávky. Dobře vycvičený střelec může v krajním případě vystřelit ze samopalu v dávkách až 150 mířených ran za minutu.

Spušťadlo umožňuje střelbu dávkami i jednotlivými ranami. Hledí je klapkové, bodák snímatelný nožový. Náboje jsou při střelbě do zbraně plynule podávány ze zásobníku obloukovitého tvaru, který pojme 30 nábojů. K rozbírání samopalu pro čištění a konzervování není třeba žádného nářadí.

Samopal lze snadno přenášet za jakékoli situace a je možno ho použít v jakémkoli terénu; rovněž umožňuje rychlý přenos střelby z jednoho cíle na druhý.
Váha a rozměry samopalu umožňují jeho úspěšné použití v zákopech, spojovacích zákopech, v osadách, horách, lesích apod.