Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :71 SA 58 předpis
HLAVA 2

PORUCHY A ZÁVADY 7,62mm SAMOPALU vz. 58 A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

1. Všeobecná pravidla o předcházení poruchám a závadám a jejich odstraňování při střelbě


126. Dobře připravený samopal je zbraň spolehlivá a bez poruch, jestliže se s ním správně zachází a je-li pečlivě obsluhován a udržován.

Přesto však v boji při dlouhotrvající činnosti samopalu mohou vzniknout při střelbě ze samopalu závady zaviněné o potřebováním nebo zlomením některých součástek, nečistotou ústrojí samopalu, vadnými náboji nebo neopatrným zacházením a nedostatečným udržováním samopalu. Tyto závady porušují normální činnost samopalu a jsou příčinou poruch a závad při střelbě.

Většina poruch a závad, které se vyskytnou při střelbě ze samopalu, se snadno odstraní prostým opakováním — stažením závěru za napínací páku nosiče závorníku do zadní polohy; jestliže se opakováním porucha (závada) neodstraní nebo se po odstranění vyskytne znovu, je třeba samopal vybít, zjistit příčinu poruchy (závady) a odstranit ji.

127. Aby se poruchám (závadám) při střelbě zabránilo, je nutno
— přesně dodržovat ustanovení o ošetřování, rozbírání, skládání, čištění, prohlídkách a přípravě samopalu a nábojů ke střelbě;
— chránit součástky a ústrojí samopalu před znečištěním;
— nepoužívat při odstraňování poruch (závad) násilí, které by mohlo způsobit poškození součástek;
— před plněním zásobníků pečlivě prohlédnout náboje a zásobníky. Vadnými a rezavými náboji zásobníky neplnit, náboje před plněním do zásobníků otřít od případných nečistot suchým hadříkem;
— před střelbou naolejovat součástky, které se při činnosti vzájemně třou; vyčistit do sucha vývrt hlavně a nábojní komoru:
— při přestávkách ve střelbě čas od času zkontrolovat stav součástek a ústrojí samopalu, odstranit zhoustlé mazadlo a nečistoty z třecích ploch; třecí plochy po očištění znovu naolejovat;