Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :72 SA 58 předpis

— při střelbě, při pochodu a při zaujímání střeleckých poloh pečlivě chránit samopal před vniknutím nečistot (prachu, písku, hlíny) zejména do ústí hlavně; chránit samopal před údery o zem a jiné tvrdé předměty.

2. Charakteristické poruchy a závady a způsob jejich odstraňování

128. Druhy poruch a závad, jejich příčiny a způsoby odstraňování jsou uvedeny v této tabulce:

Druh poruchy, závadyPříčinaZpůsob odstraňování
1. Selhaná
Po stisknutí spouště nenastane výstřel
1. Poškozený zápalník (není-li na zápalce náboje důlek po úderu zápalníku)
2. Unavená nebo zlomená úderná zpruha (slabý otisk zápalníku na zápalce náboje)
3. Vadný náboj
1. Vyměnit zápalník


2. Vyměnit údernou zpruhu


3. Po uplynutí asi 10 vteřin (nebezpečí opožděného vznícení prachové náplně) ručním opakováním vyhodit náboj z nábojní komory. Vyhozený náboj prohlédnout; má-li zápalka přiměřený důlek po úderu zápalníku, náboj vyměnit
2. Píst není vracen do přední polohyUnavená nebo prasklá zpruha pístuZpruhu pístu vyměnit
3. Nedovření závěru
Nosič závorníku nedosedá na čelo pouzdra závěru
1. Znečištěný závěr

2. Vadný (deformovaný) náboj

3. Nábojní komora znečištěna
1. Závěr rozebrat, vyčistit a naolejovat
2. Ručním opakováním vyhodit náboj z nábojní komory
3. Vyčistit nábojní komoru

pokračování tabulky na další straně