Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :73 SA 58 předpis

Druh poruchy, závadyPříčinaZpůsob odstraňování
4. Nepodaný náboj1. Znečištěný vnitřek zásobníku
2. Deformované stěny pouzdra zásobníku

3. Unavená nebo zlomená zpruha podavače
4. Krátký zákluz závěru - znečištěný samopal
1. Zásobník rozebrat a vyčistit
2. Zásobník vyměnit a vadný odevzdat do dělostřelecké dílny k opravě
3. Vyměnit zpruhu podavače

4. Samopal rozebrat a vyčistit
5. Nevytažená nábojnice1. Zlomená zpruha vytahovače
2. Ulomený drápek vytahovače
1. Vyměnit zpruhu vytahovače
2. Vyměnit vytahovač
6. Nevyhozená nábojnice1. Krátký pohyb závěru dozadu — samopal znečištěn
2. Zlomený píst.
1. Samopal rozebrat a vyčistit

2. Píst vyměnit
7. Vyskakování náboje ze zásobníkuZpruha podavače je příliš silná, rozevřené přídržky ústí zásobníkuVyměnit zásobník; vadný dát do dělostřelecké dílny k opravě
8. Závěr není zadržen záchytkou závěru
Po vystřelení posledního náboje není závěr zadržen v otevřené poloze
1. Vadný zásobník

2. Poškození nebo opotřebování (napěchovaný konec) záchytky závěru
1. Vyměnit zásobník; vadný dát do dělostřelecké dílny k opravě
2. Záchytku závěru opravit začištěním nebo vyměnit.