Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :74 SA 58 předpis
HLAVA 3

UKLÁDÁNI, ROZBÍRÁNÍ, SKLÁDÁNÍ A PROHLÍDKY 7,62mm SAMOPALU vz. 58
(Obr. 42 až 46)

1. Ukládání samopalu a zacházení s ním

129. Samopaly se ukládají v poloze svislé ústím hlavně nahoru nebo v poloze vodorovné. Závěr je v přední poloze, úderník je spuštěn (vratná zpruha a úderná zpruha jsou nejméně stlačeny), křidélko přeřaďovače (pojistky) je ve svislé (zajištěné) poloze. Zásobníky a příslušenství jsou uloženy v brašně na zásobníky. Brašna na zásobníky s bodákem v pochvě je umístěna na vyhrazeném místě u samopalu. U samopalů s ramenní opěrou je ramenní opěra ve sklopené poloze. Popruh je na samopalu.

130. Za uložení samopalu a příslušenství je odpověden voják, kterému byl samopal přidělen, a velitel družstva. Voják je povinen ukládat a udržovat přidělený samopal za všech okolností v bezvadném stavu, opatrně s ním zacházet, každodenně jej prohlížet a přesvědčovat se o jeho bezvadném stavu a pohotovosti k boji.

131. Při ubytování v kasárnách se samopaly ukládají na chodbách nebo v suchých místnostech ve stojanech na zbraně, ve zvlášť pro ně upravené přihrádce, skříních, bednách nebo policích.

132. Na strážnici se ukládá samopal ve stojanu na zbraně. Zásobníky se ukládají odděleně na předem určené místo. Nabíjení samopalu se provádí podle ustanovení pro výkon strážní služby.

133. Při ubytování ve výcvikových prostorech a ve stanových táborech se samopaly ukládají v krytých stojanech (přístřešcích). Nejsou-li stojany k dispozici, musí být samopaly uloženy na bezpečném místě chráněném před nepohodou.

134. Při ubytování v osadách v soukromých bytech se samopaly zavěšují na vhodném místě za popruh, nebo se ukládají na police, popřípadě na čistou podlahu, dále od dveří a kamen.

135. Při přepravě jednotky vlakem na delší vzdálenost (nemá-li vůz zvláštní stojany na zbraně) je nutno samopaly uložit na vyhrazeném místě (na police) tak, aby se nemohly poškodit.