Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :77 SA 58 předpis

1. Rozbírání a skládání samopalu provádět na stole nebo lavici ve vyhrazené místnosti, v poli na vhodné, čisté a suché podložce.

2. Vždy před rozbíráním samopalu nejprve vyjmout zásobník a přesvědčit se, zda není v nábojní komoře zasunut náboj.

3. Při hromadném čištění ukládat součástky každého samopalu zvlášť, aby nedošlo k záměně jednotlivých součástek.

4. Při oddělování a skládání součástek zacházet s nimi opatrně, nepoužívat prudkých úderů, aby se součástky nepoškodily. Samopal je konstruován tak, že všechny součástky a ústrojí se dají snadno vyjmout a vkládat do samopalu. Proto je zakázáno používat při vyjímání a vkládání součástek a ústrojí do samopalu jakýchkoli předmětů kromě klíče mušky z příslušenství samopalu, neboť by mohlo dojít k deformací součástek a tím k jejich znehodnocení pro další používání.

Pro běžné ošetřování samopalu stačí sejmout nadpažbí, vyjmout píst se zpruhou, sejmout vratné ústrojí a vyjmout závěr, čímž je umožněn přístup ke spušťadlu. Rozbírání samopalu nutno provádět při spuštěném úderníku.


Částečné rozbírání samopalu


143. Voják rozbírá samopal v tomto pořadí a rozsahu (obr. 42)

1. zásobník,
2. vratné ústrojí,
3. závěr,
4. nadpažbí,
5. píst se zpruhou.

a) Vyjmutí zásobníku (obr. 43): Samopal přidržet pravou rukou za pažbičku a levou rukou uchopit za přední stěnu zásobníku. Přitom palec levé ruky opřít o záchytku zásobníku a stlačit ji dopředu. Zároveň vyklonit zásobník dopředu směrem k hlavni a vytáhnout ho z okénka pouzdra závěru.

b) Sejmutí vratného ústrojí (obr. 44): Levou rukou uchopit samopal za pouzdro závěru zespodu a palcem pravé ruky, která -se dlaní opírá o krk pažby zprava, zatlačit na vystupující konec kolíku 29 víka pouzdra závěru. Palcem a ukazováčkem pravé ruky uchopit potom vroubkovanou hlavu kolíku a kolík vytáhnout doprava, až se ozve slyšitelné cvaknutí.