Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :79 SA 58 předpis

SA 58 - Vyjmutí zásobníku
Obr. 43. Vyjmutí zásobníku

SA 58 - Sejmutí vratného ústrojí
Obr. 44. Sejmutí vratného ústrojí