Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :81 SA 58 předpis
SA-58 Vyjmutí pístu
Obr. 46. Vyjmutí pístu

uvolněn závorník; závorník stáhnout dozadu a vyjmout z nosiče směrem dolů. Závoru sejmout se závorníku vykloněním nahoru.

d) Sejmutí nadpažbí: Palcem pravé ruky zatlačit na vystupující část kolíku nadpažbí 72. Dále palcem a ukazováčkem pravé ruky uchopit za vroubkovanou hlavu kolíku nadpažbí a vytáhnout ho úplně doprava. Po vysunutí kolíku nadpažbí pravou rukou nadzdvihnout zadní část nadpažbí a vyklonit ho nahoru směrem k ústí hlavně. Tím se vysunou nosy vložky nadpažbí z drážek plynového násadce a nadpažbí lze táhnutím dozadu sejmout se zbraně.

e) Vyjmutí pístu (obr. 46): Samopal přidržet levou rukou podhmatem za podpažbí. Pravou rukou uchopit píst a stlačit ho dozadu proti působení zpruhy pístu na doraz. Potom vyklonit píst nahoru z pístové trubice. Tím se hlava pístu dostane nad horní stěnu pístové trubice; tahem za píst šikmo dopředu vyjmout píst z vybrání v základně hledí. Jestliže se zpruha pístu nevysunula spolu s pístem, vysunout ji zadním koncem pístu.

f) Sejmutí chránítka závitu: Při sešroubování chránítka závitu z ústí hlavně nutno nejprve stlačit pojistku. Pojistku stlačit ukazováčkem levé ruky a pravou rukou sešroubovat chránítko závitu směrem doleva.


Úplné rozbírání samopalu


144. Při úplném rozbírání samopalu nutno provést nejprve částečné rozebrání samopalu podle čl. 143.