Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :83 SA 58 předpis

dolů. Čep záchytky zásobníku povytlačit klíčem mušky směrem doprava a potom ho vytáhnout. Přitom je nutno nastavit dlaň pod záchytky, aby při vytahování kolíku nebyly vymrštěny zpruhami a neztratily se.

d) Rozbírání vratné zpruhy a úderné zpruhy: Údernou zpruhu sejmout s její vodicí tyčinky tahem, přičemž zpruhu nutno mírně natáčet doleva. K sejmutí vratné zpruhy z vodicí tyčinky je třeba opřít destičku vratného ústrojí o pevnou podložku, nejlépe o hruď. Levou rukou sevřít vratnou zpruhu pod uzávěrou a stlačit ji. Při stlačování zpruhy přidržovat vratné ústrojí pravou rukou. Jakmile je zpruha dostatečně stlačená (asi o 2 cm), rozehnout pravou rukou vodítko vratné zpruhy a sejmout uzávěru. Potom pravou rukou znovu přidržet vratné ústrojí a uvolnit pozvolna sevření levé ruky. Po sejmutí vratné zpruhy vyvléknout vodítko z vodicí tyčinky.

e) Rozbírání vytahovače a zápalníku: Špičatým koncem klíče mušky stlačit opěrku vytahovače směrem dozadu a v otočné poloze vyklepnout vytahovač na podložku. Klíč opatrně uvolnit, aby nedošlo k vymrštění zpruhy a opěrky vytahovače. Tím je uvolněn zároveň zápalník, který se ze závorníku vysune otvorem pro úderník.

f) Rozbírání zásobníku: Zásobník uchopit levou rukou dnem nahoru tak, že palec je opřen o vnitřní ohbí pouzdra zásobníku. Klíčem mušky stlačit pojistku dna zásobníku. Přitom palcem levé ruky přitlačit na hranu dna zásobníku, aby se dno posunulo k zadnímu okraji pouzdra. Pravou rukou uchopit opačný konec dna a úplně je vysunout. Současně nutno nastavit palec levé ruky proti pojistce dna zásobníku. Dlaní pravé ruky zmírnit vymrštění zpruhy podavače. Zásobník je nutno přitom držet tak, aby dno zásobníku bylo odvráceno od obličeje.

145. Další rozbírání a vyjímání ostatních součástek samopalu může provést jenom odborný orgán v dělostřelecké dílně pomoci nástrojů a přípravků, je-li nutno opravit nebo vyměnit poškozenou součástku.


3. Skládání samopalu

Skládání částečně rozebraného samopalu

146.Částečně rozebraný samopal se skládá v tomto pořadí:
a) Vložení pístu se zpruhou: Píst s navlečenou zpruhou zasunout válcovou částí do vybrání v základně hledí šikmo dolů na