Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :85 SA 58 předpis

vybrání pro vytahovač. V této poloze jej přidržet pomocí úderníku. Nejprve vložit zpruhu vytahovače a pak opěrku do lůžka v závorníku. Vytahovač zasunout tlakem palce do vybrání v závorníku tak, že zpočátku se opírá opěrka pod lůžkem na zadní stěně vytahovače. Po složení se přezkouší, zda se zápalník volně pohybuje v lůžku závorníku.

b) Složení vratného ústrojí: K nasazení vratné zpruhy na vodicí tyčinku je třeba sešroubovat vytěrák s koudelníčkem. Nejprve do výřezu vodicí tyčinky navléknout vodítko. Zahnuté konce vodítka zaklesnout do výřezu v koudelníčku a vratnou zpruhu navléknout přes vytěrák na vodicí tyčinku a vodítko. Pravou rukou držet pevně vytěrák, víko opřít nejlépe o hruď a levou rukou stlačit zpruhu tak, aby byla asi 3 cm pod koudelníčkem. Palec levé ruky opřít o vodítko a dlaň pevně sevřít. Koudelníček vyvléknout z vodítka a zahnuté konce nasadit do zářezů na uzávěře vratné zpruhy. Uvolnit sevření levé ruky; vratná zpruha dosedne na osazení uzávěry, čímž brání vysunutí vodítka z uzávěry.
Údernou zpruhu libovolným koncem navléknout na vodicí tyčinku tak, aby krajní závit zpruhy zapadl do zápichu na tyčince.

c) Vložení záchytky zásobníku a záchytky závěru: Na záchytku závěru navléknout zpruhu a záchytku zasunout do příslušného otvoru v pouzdře závěru. Ukazováčkem levé ruky stlačit záchytku na doraz a pravou rukou zasunout čep záchytky zásobníku 22 do pouzdra až po drážku na čepu. Potom vložit zpruhu záchytky zásobníku do lůžka v pouzdře a záchytku zásobníku vložit do vybrání v pouzdře tak, aby se zpruha opřela do lůžka v záchytce. Záchytku stlačit směrem k lučíku, až se otvor v záchytce nastaví proti čepu 22. Čep zatlačit do pouzdra na doraz a zajistit ho vsunutím pojistného kolíku 26 do můstku pouzdra závěru zespodu.

d) Složení spušťadla: Do vybrání v pouzdře závěru vložit nejprve péro spušťadla a spoušť s přerušovačem a spoušťovou pákou. Do důlku na předním rameni péra opřít špičatý konec klíče mušky a stlačit péro na doraz. Klíč mušky přidržet palcem levé ruky, kterou držíme samopal podhmatem za pouzdro závěru. Pravou rukou vsunout přeřaďovač (pojistku), nejlépe otočeny křidélkem dolů. Potom vložit do pouzdra záchyty s vypouštěcí pákou. Nutno dbát na to, aby ramena péra spušťadla byla pod záchyty úderníku. Nejprve zasunout čep záchytu úderníku a potom čep spouště. Při zasunování čepu spouště nutno se přesvědčit, zda čep prošel otvorem ve vypouštěcí páce. Pootočením