Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :89 SA 58 předpis


hlavně po celé délce, je třeba měnit vzdálenost oka od ústí hlavně
Při prohlídce vývrtu hlavně se mohou vyskytnout tyto poruchy nebo závady:

— nevyčištěné zbytky spáleného prachu nebo rez, která se jeví jako temný nádech. Okem nerozeznatelná rez nebo zbytky spáleného prachu se zjistí čistým bílým hadříkem, na kterém po protření vývrtu zůstanou tmavohnědé nebo černé skvrny. Šedé skvrny ve vývrtu hlavně, které nezanechávají při protírání vývrtu na hadříku skvrny, nejsou vadou;
— krupičky rzi, které se jeví jako tečky nebo malé kapky na některých místech nebo po celém vývrtu;
— mělké temné skvrny, které zůstaly po odstranění rzi;
— jamky po rzi jsou okem viditelné jamky v kovu;
— pomědění, které je způsobeno při střelbě se střelami s tombakovým pláštěm; oku se jeví jako lehký měděny povlak nebo hrbolky ve vývrtu hlavně;
— poškrabaniny ve tvaru čárek, mnohdy se zřetelným vyhřeznutím kovu na povrchu vývrtu;
— zaoblení (opotřebování, odloupání chromové vrstvy) polí projevující se zvláště na levých hranách polí; vyskytuje se nejčastěji za nábojní komorou a u ústí hlavně;
— temné skvrny a nepravidelný povrch za nábojní komorou (odloupaný chrom), což je příznakem vypálení přechodového kužele;
— vydutí v podobě příčného temného prstence; ze samopalu s takto poškozenou hlavní se nesmí střílet, pokud samopal nebyl přezkoušen střelbou na rozptyl;
— ohnutí hlavně, které se projevuje nepravidelnou délkou stínu ve vývrtu při otáčení hlavní;
— potlučeniny na zadní čelní stěně hlavně a škrábance v nábojní komoře.

155. Při prohlídce pístu a plynového násadce přezkoušet:
— není-li hlava pístu nadměrně opálená nebo potlučená;
— není-li pístová trubice zadřená nebo propálená a není-li na vnitřních stěnách nános karbonu a nečistot;
— je-li pohyb pístu v pístové trubici plynulý bez zadrhávání.

156. Při prohlídce pouzdra závěru přezkoušet:
— nejsou-li vodicí lišty, drážky a činné plochy poškrabány nebo omačkány; oleštění ploch výstupků, o které se opírají uzamykací ozuby závory, je přípustné;