Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :9 SA 58 předpis

7,62mm samopal vz. 58 P (hlavní části)
Obr. 4. 7,62mm samopal vz. 58 P (hlavní části)
1 — hlaveň; 2 — mířidla; 3 — pouzdro závěru; 4 — závěr; 5 — spušťadlo; 6 — pažba