Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :91 SA 58 předpis

— prochází-li úderník volně otvorem v nosiči závorníku.

158. Při prohlídce spušťadla přezkoušet:
— otáčí-li se spoušť a záchyty úderníku volně na svých čepech;
— není-li některé rameno péra spušťadla zlomeno nebo ohnuto a jsou-li ve správné poloze pod záchyty úderníku;
— nejsou-li záchyty úderníku opotřebovány natolik, že nezachycují spolehlivě úderník.

159. Při prohlídce pažby a předpažbí prohlédnout:
— nejsou-li dřevěné části prasklé, potlučené nebo jinak deformované;
— není-li pažba uvolněna;
— není-li uvolněno nebo poškozeno poutko na pažbě;
— není-li potlučena botka a uvolněn její šroub.

160. Při prohlídce ramenní opěry zkontrolovat:
— zda držák ramenní opěry je pevné přišroubován k pouzdru závěru;
— zda se dá ramenní opěra lehce a plynule uvolňovat z obou poloh stlačením stiskátka;
— drží-li ramenní opěra pevně a nehybně v obou polohách.

Prohlídka příslušenství


161. Před čištěním samopalu je třeba prohlédnout:

a) Brašnu na zásobníky:
— zda impregnovaná plachtovina není v některých místech prodřena a znečištěna;
— není-li boční kapsa a její příklop se zápinkou odpárán;
— nejsou-li odpárány přihrádky v brašně nebo kožené olemování;
— není-li utržen knoflík na brašně a zápinka na příklopu.

b) Zásobník:
— zda podavač, ústí zásobníku a stěny nejsou poškozeny (potlučeny, odřeny, promáčknuty);
— není-li unavená nebo sedlá zpruha podavače;
— činnost podavače: zásobník naplnit 8 až 10 školními náboji a zasunout ho do složeného samopalu; závěr stáhnout za napínací páku do zadní polohy a vypustit — opakovat až do vyprázdnění všech nábojů ze zásobníku. Závorník po každé musí zasunout náboj do nábojní komory a při zpětném pohybu jej vytáhnout a vyhodit z pouzdra závěru;
— zda dno zásobníku je pevně zajištěno pojistkou.