Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :93 SA 58 předpis

— není-li jeho závit poškozen, což se ověří našroubováním na ústí hlavně. U všech těchto částí příslušenství se kontroluje, zda není setřena jejich povrchová ochrana a zda nejsou pokryty rzí.


Čtvrtletní prohlídka samopalu vzor 58

162. Čtvrtletní prohlídka samopalu provádí se při jednom z měsíčních ošetřování a provádí ji vždy náčelník dělostřeleckého vyzbrojování se svými orgány. Výsledky prohlídky se zapisují do záznamníku o výzbroji. Výsledky této prohlídky slouží k upřesňování plánů úkolů pro plukovní dílnu (dělostřeleckou dílnu TOP).


Profylaktické prohlídky samopalu vz.

163. Profylaktická prohlídka koná se vždy v podzimním období a musí být ukončena do příchodu zimních mrazů, tj. do 1. prosince každého roku.HLAVA 4

ČIŠTĚNÍ, KONZERVOVÁNÍ A ODMOŘOVÁNÍ 7,62mm SAMOPALU vzor 58

1. Všeobecná ustanovení o čištění a konzervování164. Jednou z podmínek spolehlivé činnosti, přesnosti střelby a životnosti samopalu je správné a včasné čištění a konzervování a konání prohlídek veliteli a technickými orgány. Velitelé, počínaje velitelem čety, jsou povinni kontrolovat a řídit správné rozbírání, čištění, konzervování a skládání samopalů. Samopal musí být udržován vždy v naprostém pořádku a čistotě. Ošetřování samopalů vz. 58, které jsou u jednotek v používání, se dělí na

— denní,
— týdenní,
— měsíční.