Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :98 SA 58 předpis

hadříkem. Potom se vývrt pečlivě prohlédne proti světlu pomalým otáčením hlavně v rukou. Zvlášť je třeba pečlivě prohlédnout hrany drážek u ústí a nábojní komory, odkud se nečistoty nejtíže odstraňují. K zjišťování stavu nábojní komory a vývrtu hlavně se používá odrazového zrcátka.

Bylo-li prohlídkou zjištěno, že vývrt hlavně a nábojní komora jsou naprosto čisté, ihned se lehce nakonzervují vazelínou P. Do výřezu v koudelníčku se navleče hadřík nasycený vazelínou P. Hadřík musí být tak veliký, aby vývrtem hlavně lehce procházel. Vytěrák se potom plynule protáhne celou délkou vývrtu hlavně dvakrát až třikrát tak, aby konzervační prostředek dobře přilnul na drážky a pole vývrtu hlavně a nábojní komory a vytvořil tenkou souvislou vrstvu.

Příliš namazané součástky se rychle znečišťují, a proto je třeba nanášet na ně jemnou vrstvu konzervačního prostředku promaštěným hadříkem. Při mazání vybrání, drážek a štěrbin je třeba hadřík namotat na dřívko. Konzervování vývrtu hlavně dělovým olejem chrání před korozí nejvýše několik dní.

Ponechá-li se do sucha vyčištěný vývrt hlavně déle než 1 hodinu, navlhne působením okolního vzduchu a nesmí se již konzervovat, dokud není opět vytřen čistým, suchým hadrem.

Zjistí-li se při čištění rez, změkčuje se čisticím roztokem, petrolejem nebo konzervačním prostředkem a potom se vytírá koudelí. Samopal, u kterého nelze z vývrtu hlavně uvedeným způsobem odstranit zbytky prachových zplodin a rez, je třeba odevzdat do dělostřeleckých dílen.

Používat jiných způsobů odstraňování rzi u jednotek je zakázáno.

b) Pístová trubice se protře koudelí nasycenou čisticím prostředkem SOD a pak se do sucha vytře. Čištění se provádí tak dlouho, dokud nejsou odstraněny všechny usazeniny z prachových plynů. Do sucha vytřená pístová trubice se nakonzervuje tenkou vrstvou vazelíny P.

c) Při čištění pístu je třeba věnovat pozornost odstranění usazenin z obvodové drážky na jeho hlavě. Po promytí v čisticím prostředku se píst otírá koudelí. Píst po odstranění nečistot se do sucha vytře čistým hadrem a nakonzervuje slabou vrstvou vazelíny P.

d) Pouzdro závěru, závěr a nerozebrané spušťadlo, hledí a vratné ústrojí se čisti pomocí dřívek omotaných hadříkem namočeným v čisticím zbrojním oleji; otvory, drážky, výřezy a vybrání se čistí zašpičatělými dřívky. Po vyčištění se součástky