Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :107 SA 58 předpis

tři (je-li jeden zásah velmi odchýlen od ostatních) zakrýt kruhem o průměru 18 cm a není-li střední zásah při tom uchýlen od kontrolního bodu více než o 5 cm na kteroukoli stranu.


Stanovení středního zásahu


200. Stanovení středního zásahu ze čtyř zásahů (obr. 48).
Při souměrném rozložení zásahů může se stanovit střední zásah jedním z těchto dvou způsobů:

SA 58 - Stanovení středního zásahu ze čtyř zásahů
Obr. 48. Stanovení středního zásahu ze čtyř zásahů


a) spojí se přímkami dva a dva zásahy křížem; průsečík obou přímek je střední zásah (obr. 48a);
b) spojí se přímkami vždy dva a dva zásahy tak, aby se přímky neprotínaly. Obě přímky se rozpůlí a dělicí body se znovu spojí přímkou. Střed této přímky je hledaný střední zásah (obr. 48b).

Při nesouměrném rozložení zásahů se stanoví střední zásah takto:

a) spojí se přímkou dva libovolné zásahy a vzdálenost mezi nimi se rozdělí na poloviny;
b) získaný bod se spojí s třetím zásahem a vzdálenost mezi nimi se rozdělí na tři stejné díly;
c) dělicí bod, který je blíže k dvěma prvním zásahům, se spojí se čtvrtým zásahem a vzdálenost mezi nimi se rozdělí na čtyři stejné díly; třetí dělicí bod od čtvrtého zásahu je hledaný střední zásah (obr. 48c).

201. Jestliže je jeden ze čtyř zásahů značně odchýlen od ostatních, nebere se na něj zřetel.
Střední zásah ze tří zásahů (obr. 49) se stanoví takto:
a) kterékoli dva zásahy se spojí přímkou a přímka se rozpůlí;