Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :115 SA 58 předpis


PODROBNÝ VÝKAZ
příslušenství a soupravy záložních součástek
pro
7,62 SAMOPAL vz. 58


Obsahuje:

A. Příslušenství
B. Soupravu záložních součástek samopalu vz. 58


Význam zkratek:

B - brašna na zásobníky (pro 1 zbraň)
T - truhlík na záložní součástky (pro 100 samopalů)
Z - zbraň