Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :12 SA 58 předpis

17. Píst 12 (obr. 8) přenáší hybnou energii části prachových plynů, vzniklých hořením prachové náplně v hlavni, na nosič závorníku. Přední část pístu má válcovou hlavu s obvodovou drážkou pro lepší utěsnění plynů v pístové trubici a pro usazování zbytku spáleného prachu. Zadní část pístu je zesílena a tvoří vedení pro zpruhu pístu 13, která se jedním koncem opírá o čelo vybrání základny hledí a druhým koncem o nákružek válcového zesílení, jenž spolu s narážkou v přední části vybrání základny hledí omezuje pohyb pístu vpřed. Přechod válcového zesílení ve vodicí část pístu je kuželový; tato kuželová plocha omezuje dosednutí na odpovídající plochu základny hledí pohyb pístu. Zpruha pístu vrací píst ze zadní polohy opět do výchozí (tj. do přední) polohy.

SA 58 Plynový násadec (řez)
Obr. 7. Plynový násadec (řez)
10 — plynový násadec (10); 12 — píst (125)

SA 58 Píst se zpruhou
Obr. 8. Píst se zpruhou 12 — píst (125); 13 — zpruha pístu (126)