Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :149 SA 58 předpisSEZNAM
veškerých součástek 7,62mm samopalu vz. 58,
které je možno vyžadovat k provedení oprav

Poznámka. Součástky samopalu jsou v seznamu uspořádány podle výrobních čísel součástek, čímž je toto uspořádání odlišné od "Katalogu součástek" a slouží k urychlenému vyhledávání součástek podle výrobních čísel.