Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :17 SA 58 předpis

při jejím vyhazování byl téměř bodový a byl vlevo od svislé roviny zápalníku, čímž je zaručen správný směr výhozu vystřelené nábojnice ze samopalu, tj. vpravo nahoru.

27. Po pravé straně od vyhazovače je záchytka závěru 21, která po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zadrží závěr v zadní (otevřené) poloze. Spodní část záchytky závěru je vybráním rozdělena ve dvě ramena; kratší je ovládáno výstupkem podavače zásobníku a delší (s příčným vroubkováním) slouží k ručnímu vysunutí záchytky závěru a tím k zadržení závěru v otevřené poloze, je-li toho zapotřebí při prohlídce, čištění, odstraňování poruch apod. Vybráním dosedá záchytka závěru na Čep 22 záchytky zásobníku. Při zadržování závěru přichází do

SA 58 Pouzdro závěru (součástky)
Obr. 12. Pouzdro závěru (součástky)
21 — záchytka závěru (53); 22 — čep záchytky zásobníku (52); 23 — zpruha záchytky závěru (54); 24 — záchytka zásobníku (50); 25 — zpruha záchytky zásobníku (51); 26 — pojistný kolík čepu záchytky zásobníku (55); e — ozub

styku se závorníkem válcová část záchytky závěru, na níž je navlečena zpruha 23, která odtlačuje záchytku ze záběru se závorníkem. Do vybrání v můstku se sklápí delší rameno vypouštěcí páky, je-li závěr v přední krajní poloze.

28. Po levé straně vyhazovače zespodu je na čepu 22 výkyvně upevněná záchytka zásobníku 24. která přidržuje do pouzdra závěru zasunutý zásobník proti vypadnutí. Záchytka zásobníku