Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :18 SA 58 předpis

SA 58 - Záchytka závěru a záchytka zásobníku (řez)
Obr. 13. Záchytka závěru a záchytka zásobníku (řez)
21 — záchytka závěru (53); 22 — čep záchytky zásobníku (52); 24 — záchytka zásobníku (50)