Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :19 SA 58 předpis

má ozub, který působením zpruhy 25 zaskočí za výstupek na zadním okraji u ústí zásobníku. Zpruha je uložena jedním koncem v lůžku můstku pouzdra závěru a druhým koncem opřena do válcového vybrání záchytky zásobníku. Čep 22 je společný pro záchytku zásobníku a záchytku závěru, je zajištěn proti uvolnění pojistným kolíkem 26, který je podélně rozříznut a rozehnut. Na delším konci rozříznuté části je vnější ozub e, který po vsunutí pojistného kolíku na doraz zaskočí za okraj vybrání v horní stěně můstku pouzdra závěru. Svou válcovou částí zapadá pojistný kolík do obvodové drážky na čepu 22.

29. Za můstkem pouzdra závěru je vybrání, ve kterém je umístěno spušťadlo. Na pravé stěně vybrání je otočně přinýtován pojistník 27 (obr. 20), který zajišťuje čepy spušťadla proti samovolnému vypadnutí tím, že půlkruhová vybrání na příslušných ramenech pojistníku zapadnou do obvodových drážek na čepech spušťadla. V této poloze zapadá prolisovaný důlek na rameni pojistníku do vybrání ve stěně pouzdra závěru, takže se bez zatlačení na rameno směrem dolů nemůže pojistník sám pootočit. V nezajištěné poloze zabraňuje zvednuté rameno pojistníku pohybu úderníku vpřed, takže nelze provést spuštění úderníku s nezajištěnými čepy spušťadla.

30. Ve dně pouzdra závěru jsou dva obdélníkové otvory. Prvním prochází spoušť a druhý slouží k uložení tvarové matice šroubu pažbičky. Ke dnu pouzdra závěru je přinýtován lučík s lůžkem pro pažbičku 28 (obr. 20). V zadní stěně pouzdra závěru je závit pro upevnění pažby (nebo ramenní opěry) k zadnímu čelu pouzdra závěru a dále drážka k uchycení vratného ústrojí. Poloha zasazeného vratného ústrojí je zajištěna kolíkem 29 (obr. 11) s dvěma obvodovými drážkami, do kterých zaskočí v krajních polohách kolíku osazený konec kolíku 30. Kolík 30 je uložen svisle ve stěně pravého rohu pouzdra a do záběru s kolíkem 29 je tlačen zadním ramenem péra spušťadla.

31. Záchyt pro zaměřovací infradalekohled je přinýtován vzadu na levé straně pouzdra závěru; záchyt tvoří rybinovitá lišta pro nasunutí držáku infradalekohledu. Záchyt je jenom na některých 7,62mm samopalech vz. 58 P a pro evidenční účely mají tyto samopaly tento název:

7,62mm samopal vzor 58 Pi

Samopaly se záchytem pro zaměřovací infradalekohled mají u ústí hlavně našroubován tlumič ohně a na spodku nosiče mušky nasazenu dvojnožku.