Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :20 SA 58 předpis

Nasazení přístroje provede střelec tak, že otevře víko plátěné brašny a vyjme přístroj. Levou rukou uvolní křidélka upínacího šroubu a odmotá kabel. Potom nasadí infradalekohled na záchyt a přístroj zajistí otočením křidélka upínacího šroubu vpřed na doraz.
Při nasazování infradalekohledu se drží samopal v levé ruce.

4. Závěr
(Obr. 14 a 15)

32. Závěr umožňuje vlastní činnost samopalu; vysouvá náboje ze zásobníku a zasouvá je do nábojní komory, uzamyká nábojní komoru při výstřelu, rozněcuje zápalku náboje, vytahuje a vyhazuje vystřelenou nábojnici.

Závěr má tyto části: nosič závorníku, závorník, závoru a úderník.

33. Nosič závorníku 31 (obr. 14) uvádí v činnost závorník, závoru a vypouštěcí páku a přerušovač spušťadla. Přední stěna nosiče závorníku má vybrání, na jehož dolní část dosedá při výstřelu píst. Do vybrání v přední stěně se zasunuje páskový zásobník při plnění zásobníku z pásků. Na pravé vnější straně je napínací páka a, která slouží k ručnímu natažení závěru (do zadní polohy). Po obou stranách má nosič vodicí drážky b, které jsou asi v polovině přerušeny vybráním, jehož tvar odpovídá příslušným výstupkům v pouzdře závěru. Vybraní je určeno pro vkládání nosiče závěru do pouzdra závěru a pro vyjímání z něho. V zadní stěně nosiče závorníku jsou tři podélné otvory. Vrchní otvor slouží pro vsunutí vratné zpruhy a další dva otvory jsou odlehčovací.

Spodní část nosiče závorníku má vybrání, které je rozděleno příčkou c ve dvě části. Příčka spolu s odemykacím nosem d ovládají pohyb závory. Odemykací nos vytvořený v přední části vykyvuje závoru z uzamčené polohy. Jeho spodní plocha tvoří vedení pro závorník. Krátké drážky e na vnitřních bočních stěnách nosiče tvoří vedení pro závorník při vkládání. Ve spodní zadní části nosiče závorníku je můstek f s otvorem pro úderník. Úderník je proti vypadnutí při rozbírání a skládání závěru zajištěn výstupkem, který vyčnívá do otvoru pro úderník z levé strany. Pravá strana g můstku uvádí v činnost vypouštěcí páku a levá strana h přerušovač spušťadla.

34. Závorník 32 (obr. 14) má v přední stěně lůžko pro dno nábojnice se středovým otvorem, ve kterém se volně pohybuje zápalník 33 (obr. 15). Do okraje lůžka pro dno nábojnice