Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :23 SA 58 předpis

35. Vytahovač 34 (obr. 15) vytahuje vystřelenou nábojnici z nábojní komory drápkem, který tlakem zpruhy vytahovače 35 zaskočí do drážky dna nábojnice. Zpruha vytahovače je uložena v dutině závorníku a tlačí na opěrku 36, která působí dále na vytahovač. Spodní část vytahovače má ozub, který zasahuje do příčné drážky zápalníku.

36. Zápalník 33 (obr. 15) rozněcuje zápalku náboje. Je posuvně uložen v těle závorníku. Proti vypadnutí je zajištěn ozubem vytahovače, který zasahuje do drážky na zápalníku, čímž omezuje jeho zpětný pohyb a tím i vysunutí ze závorníku. Pohyb zápalníku vpřed je omezen kuželovou plochou zápalníku, která dosedá na odpovídající plochu v těle závorníku. Zesílený zadní konec zápalníku vystupuje do dutiny pro úderník a je vylehčen třemi vnějšími podélnými drážkami.

37. Závora 37 (obr. 14) provádí vlastní uzamčení nábojní komory. Je podkovovitého tvaru; obě ramena závory přecházejí na koncích v klouby m, kterými je závora výkyvně uložena v ložiskách závorníku. V přední spodní části závory jsou uzamykací ozuby n, které při uzamčené poloze závory přenášejí tlak při výstřelu na pouzdro závěru. Na vrchní části závory jsou dvě šikmé příčné plošky, které působením příslušných ploch na nosiči závorníku způsobují odemykací nebo uzamykací pohyb závory.

38. Úderník 38 (obr. 14) naráží na zápalník. Má tvar dutého válce, který je na předním konci uzavřen hladkou čelní stěnou přicházející do styku se zápalníkem. Zadní otevřený konec má hlavu s drážkami, kterými je úderník veden na lištách v pouzdře závěru. Směrem dolů je hlava úderníku protažena a tvoří spoušťový ozub o. Válcová část úderníku je po obvodě odlehčena šesti podélnými drážkami. Drážka na levé straně úderníku je na přední straně uzavřena a směrem dozadu je prodloužena až k hlavě úderníku. V ní je veden výstupek v nosiči závorníku, který zamezuje vypadnutí úderníku z nosiče závorníku. Tato uzavřená drážka je se sousední podélnou drážkou spojena příčnou drážkou, která umožňuje průchod výstupku v nosiči závorníku do uzavřené drážky. Do válcové dutiny úderníku je jedním koncem vložena úderná zpruha 43 (obr. 17).


Vratné ústrojí

39. Vratné ústrojí (obr. 16 a 17) vrací závěr do krajní přední polohy. Skládá se ze základny vratného ústrojí 39 s víkem pouzdra závěru 40, z úderné zpruhy 43, vratné zpruhy 44, vodítka 45 a z uzávěry vratné zpruhy 46.