Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :26 SA 58 předpis

5. Spušťadlo
(Obr. 18 až 20)

43. Spušťadlo umožňuje střelbu jednotlivými ranami i dávkami a má zařízení k zajištění samopalu proti samovolnému výstřelu. Je umístěno v zadním vybrání pouzdra závěru na dvou čepech, které jsou úplně stejné.

Spušťadlo (obr. 18 a 19) má tyto části: spoušť 47, čep spouště 48, spoušťovou páku 52, zpruhu spoušťové páky 55, kolík spoušťové páky 50, přerušovač 51, zpruhu přerušovače 54, vypouštěcí páku 53, kolík vypouštěcí páky 56, záchyt úderníku levý 58 a pravý 57, čep záchytu úderníku 49, péro spušťadla 59 a přeřaďovač (pojistka) 60.

44. Spoušť 47 je otočně uložena v pouzdře závěru na čepu 48 a prostřednictvím jazýčku spouště, který vystupuje z pouzdra závěru, ovládá spuštění úderníku s levého záchytu úderníku. Zadní část jazýčku vybíhá ve výstupek u, jehož opřením o pouzdro závěru je omezen pohyb spouště dozadu. Ve vrchní části spouště jsou dva výřezy, ve kterých je na společném kolíku 50 (obr. 20) uložen přerušovač 51 a spoušťová páka 52. V pravé části spouště je výřez, ve kterém je na čepu 48 uložena vypouštěcí páka 53. V zadní části spouště jsou dvě šikmá lůžka pro zpruhu přerušovače 54 a pro zpruhu spoušťové páky 55. Obě zpruhy jsou stejné. Spoušťová páka, zpruha spoušťové páky, přerušovač a zpruha přerušovače tvoří se spouští jeden celek.

45. Spoušťová páka 52 pomocí ozubu snižuje levý záchyt úderníku 58 [při stisknuté spoušti, je-li přeřaďovač (pojistka) nastaven do polohy pro střelbu dávkami]. Ozub vystupuje na levé straně volného konce spoušťové páky. Páka je otočně uložena na kolíku 50 ve výřezu spouště. Ve spodní části má vybrání, do kterého se opírá jedním koncem zpruha spoušťové páky 55. Druhým koncem je uložena v lůžku spouště. Zpruha spoušťové páky tlačí spoušťovou páku do styku s přeřaďovačem (pojistkou) 60.

46. Přerušovač 51 pomocí ozubu snižuje levý záchyt úderníku [při stisknuté spoušti, je-li přeřaďovač (pojistka) nastaven do polohy pro střelbu jednotlivými ranami]. Ozub vystupuje na pravé straně volného konce přerušovače. Přerušovač je otočně uložen na kolíku 50 ve výřezu spouště. Na horní části přerušovače je výstupek, který je ovládán levou stranou můstku nosiče závorníku při jeho pohybu dozadu. Ve spodní části má vybrání, do kterého se jedním koncem opírá zpruha přerušovače 54. Druhým koncern je zpruha přerušovače uložena v lůžku spouště.