Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :36 SA 58 předpis

Odklopíme rameno opěry doprava nakloněním zbraně, uvolníme stiskátko západky ramenní opěry a pokračujeme v odklápění doprava, až ozub západky ramenní opěry slyšitelně zapadne do výřezu přední hlavice ramene opěry.

63. Ramenní opěra se sklopí takto: Samopal držíme levou rukou za předpažbí zespodu a ohbí pravé ruky mezí palcem a ukazováčkem opřeme o rameno opěry z levé strany. Palec pravé ruky přiložíme na víko pouzdra závěru a druhým článkem ukazováčku stlačíme stiskátko západky ramenní opěry na doraz. Ohbím pravé ruky sklápíme rameno opěry směrem k pravé straně pouzdra závěru, až se ozve slyšitelné zapadnutí ozubu západky ramenní opěry do výřezu na přední hlavici ramene opěry.


HLAVA 3

PŘÍSLUŠENSTVÍ 7,62mm SAMOPALU vzor 58 A JEHO POPIS

1. Příslušenství

(Obr. 25 až 28)

64. Ke každému samopalu patří toto příslušenství:

— brašna na zásobníky,
— 4 zásobníky (nebo 6 zásobníků),
— bodák vz. 58,
— pochva bodáku vz. 58,
— jednotný popruh ručních zbraní,
— vytěrák (dvoudílný),
— koudelníček,
— žíněný kartáček,
— chránítko ústí,
— olejnička,
— klíč mušky.

Dále je uložen podle potřeby v brašně na zásobníky cvičný násadec (používá se jenom v míru), který však nepatří do příslušenství.