Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :38 SA 58 předpis

slouží k navlečení na opasek. Na horní zadní straně je přišít polokroužek, který slouží k zavěšení brašny na výstroj. Vnitřek brašny je rozdělen přepážkami na čtyři přihrádky, do kterých se ukládají zásobníky. Na boční stěně je našita kapsa, ve které jsou uloženy: vytěrák (dvoudílný), koudelníček, žíněný kartáček, chránítko ústí, olejnička a klíč mušky. Mimoto se v brašně podle potřeby nosí též cvičný násadec. Kapsa je uzavřena příklopem s koženou zápinkou, která se zapíná na zápřezek s průvlečkou. Celá brašna je uzavřena příklopem olemovaným kůží a opatřeným koženou zápinkou, která je zapjata na knoflík upevněný na přední části brašny. 66. Zásobník (obr. 26) slouží k plynulému podávání nábojů do zbraně během střelby. Je obloukovitého tvaru a pojme 30 nábojů.
Skládá se z pouzdra 1, podavače 2, se zpruhou 3 a dna 4 s pojistkou 5.

Pouzdro zásobníku 1 je zhotoveno ze dvou bočnic z lehké slitiny a tvoří schránku na náboje a na podavač se zpruhou. Je na obou koncích otevřené. Na bočních stěnách jsou prolisy. První pár protilehlých prolisů u přední stěny pouzdra zásobníku slouží k vedení podavače v pouzdře. Druhý pár prolisů je znatelně hlubší (ve srovnání s ostatními) a slouží k vedení nábojů v pouzdře; náboje přiléhají k těmto prolisům krčkem. Poslední dvojice prolisů u zadní stěny pouzdra vede jak podavač, tak i zadní část nábojů.

Ústí pouzdra zásobníku je vyztuženo a má na předním a zadním okraji výstupky pro uchycení zásobníku v pouzdře závěru. Vyztužené ústí má v přední části osazení, které při zasouvání zásobníku do pouzdra závěru omezuje hloubku zasunutí do pouzdra závěru; kromě toho usměrňuje zásobník do správné polohy při zasunování zásobníku do pouzdra závěru. Nahoře v zadní polovině má ústí zásobníku na bočních stěnách dovnitř vyhnuté konce, které tvoří přídržky k přidržení a vedení náboje v pouzdře zásobníku.

Dolní okraje bočních stěn pouzdra zásobníku mají výstupky, na které je nasunuto dno zásobníku.

Podavač 2 působením zpruhy podavače tlačí náboje do ústí zásobníku. Vrchní stěna podavače svým tvarem umožňuje šachovité uložení nábojů v pouzdře zásobníku. Na pravé zadní stěně podavače je výstupek a k zvednutí záchytky závěru po vystřelení posledního náboje ze zásobníku.