Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :41 SA 58 předpis

Čepel 1 je plochá; na jedné straně přechází v ostří, u některých bodáků bud' tupé nebo nožové, druhá strana je zesílena a tvoří hřbet. Přední část se zužuje ve špičku. Podél hřbetu má odlehčovací žlábky. Zadní část čepele je rozšířena a přechází v jílec.

Jílec 2 má stiskátko 3, západku 4 se zpruhou 5, střenku 6 a nýty 7 s podložkou. Na vrchní straně jílce je vybrání s lištami a, kterými se bodák nasunuje zespodu do drážek na spodku nosiče mušky. Do přední části vybrání vyčnívá západka 4, která zajišťuje bodák vztyčený na samopalu. Spodek západky má lůžko, do kterého se opírá zpruha 5, vytlačující západku do vybrání v jílci. Ve válcové části západky je obdélníkový výřez, kterým prochází stiskátko 3. Stlačením stiskátka se západka 4 sníží pod úroveň dna vybrání, což umožňuje sejmutí bodáku se samopalu. K jílci je dvěma nýty 7 s podložkou připevněna dřevěná střenka 6.

68. Pochva (obr. 27) slouží k skrytí bodáku. Je zhotovena z kůže a svým tvarem odpovídá tvaru čepele. Horní otevřená část tvoří ústí, které je na obou okrajích proti rozpárání zajištěno nýtem. Dále je k pochvě šikmo přišita smyčka, jež tvoří závěsník, kterým se pochva navléká na opasek. Na dolním konci je pochva vyztužena obšitím. Proti vypadnutí z pochvy je bodák zajištěn řemínkem s otvorem, kterým se zapíná na spojovací knoflík. Řemínek je připevněn na pochvě jedním nýtem.

69. Jednotný popruh ručních zbraní usnadňuje nošení samopalu; je 1220 mm dlouhý a 26 mm široký. Na jednom konci popruhu je přišít posuvný rámeček, jímž se dá popruh zkracovat nebo prodlužovat. Na druhém konci má popruh přišitou koženou zápinku s otvorem pro spojovací knoflík. Popruh se při upevňování na samopal nejprve provlékne koženou zápinkou zadním poutkem, potom posuvným rámečkem a nakonec se kožená zápinka provlékne předním poutkem na samopalu a zapne se spojovací knoflík.

70. Vytěrák (obr. 28) slouží k čištění a mazání vývrtu hlavně a nábojní komory a spolu s koudelníčkem k nasazení vratné zpruhy na vodicí tyčinku. Skládá se ze dvou dílů, 1 a 2, které je nutno před použitím sešroubovat v jeden celek. Horní díl vytěráku 1 má na jednom konci vnitřní závit, do kterého se zašroubuje buď koudelníček 3 nebo žíněný kartáček 4. Dolní díl vytěráku 2 má na konci kruhovou drážku, kterou se po zasunutí vytěráku do otvoru zátky olejničky 6 prostrčí klíč mušky 7. Tím je umožněno otáčení vytěráku podle drážek v hlavni.