Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :56 SA 58 předpis

SA 58 - Truhlík na náboje PM-2
Obr. 37. Truhlík na náboje PM-2