Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :57 SA 58 předpis

"Nctp 0,9X0,3/1,1-Fnma-10/57" — udává označení druhu prachu, značku výrobce prachu, číslo výrobní série prachu, rok výroby;
"zelený pruh" — jen na truhlíku na náboje se speciálními střelami, udává barevné označení druhu náboje.

Celková váha plného truhlíku je

— 31 kg s nepáskovanými náboji a
— 28 kg s páskovanými náboji.

Váha prázdného truhlíku je 3,46 kg; rozměry truhlíku 353x323x189 mm.


3. Pravidla pro ukládání a zacházení s náboji94. V prostoru vojenských objektů je dovoleno ukládat náboje přímo v obytných nebo správních budovách, v místnostech zabezpečených proti ohni a vloupání. V jedné místnosti je dovoleno uložit nejvýše 300 000 nábojů podle únosnosti podlahy (viz předpis "Ukládání a ošetřování materiálu dělostřeleckého vyzbrojování a munice u vojsk", evid. zn. Děl-22-1, čl. 553). Náboje první pohotovosti a strážní náboje u jednotek a na strážnicích musí být uloženy v zapečetěných truhlících. Tyto truhlíky se ukládají v uzamčených a zapečetěných bednách nebo skříních, zajištěných proti zcizení.

95. Náboje jak v továrním balení, tak rozbalené nutno ukládat v krytých skladech (místnostech) a na suchých místech. Je-li nutno náboje uložit na volném prostranství, musí být chráněny před deštěm, sněhem, přímým sluncem i prachem. V blízkosti míst, kde jsou uloženy náboje, nesmí být rozdělá-vány ohně. Vlhké náboje mohou v několika dnech zrezivět a stát se nepoužitelnými ke střelbě. Náboje nejsou vodotěsné a olejotěsné, není proto dovoleno namáčet náboje do jakékoli tekutiny (vody, oleje, vazelíny, petroleje apod.), protože tekutina vniknuvší do nábojnice navlhčí prachovou náplň a tím vznikají opožděné výstřely, selhané, uváznutí střely v hlavni a při vystřelení dalšího náboje vydutí hlavně.

96. Ukládat náboje v otevřených prostorech je dovoleno jen v těchto případech:

a) při vyložení poblíž železniční trati, před odsunem;
b) při jejich soustředěni poblíž železniční trati k naložení na vagóny;
c) při rozmístění jednotek v poli.