Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :61 SA 58 předpis

ČÁST II

ČINNOST SAMOPALU A PORUCHY PŘI STŘELBĚ, UKLÁDÁNI, PROHLÍDKY, OŠETŘOVÁNÍ, OPRAVY A NASTŘELOVÁNÍ
7,62mm SAMOPALU vz. 58


HLAVA 1
ČINNOST ČASTI A ÚSTROJÍ 7,62mm SAMOPALU vz. 58 PŘI STŘELBĚ
(Obr. 39 až 41)

1. Příprava samopalu ke střelbě

99. Samopal, který byl nakonzervován pro dlouhodobé nebo krátkodobé uložení vrstvou vazelíny P, je nutno před střelbou nejprve zbavit konzervačního prostředku, potom samopal rozebrat a všechny součástky vytřít do sucha. Složený samopal se pak lehce nakonzervuje předepsaným konzervačním prostředkem včetně vývrtu hlavně, jestliže nebude samopalu použito bezprostředně ke střelbě.

100. Vždy těsně před zahájením střelby je nutno vytřít vývrt hlavně a nábojní komoru do sucha.

101. Při rozbírání, čištění a skládání samopalu nutno prohlédnout všechny součástky a přezkoušet, zda nejsou nadměrně opotřebované, potlučené, zlomené nebo jinak poškozené. Při skládání se přezkušuje činnost jednotlivých ústrojí. Zvlášť pečlivě nutno přezkoušet činnost složeného spušťadla, spolehlivou činnost přeřaďovače (pojistky), přerušovače, spoušťové páky a zásobníku.

102. Po úplném složení samopalu se ručním opakováním přezkouší činnost závěru, a to jak při zajištěném samopalu, tak i je-li křidélko přeřaďovače (pojistky) nastaveno v poloze "1" (střelba jednotlivými ranami) nebo v poloze "30" (střelba dávkami). Správnost podávání se přezkouší vysunutím několika školních nábojů ze zásobníku (ručním opakováním).