Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :62 SA 58 předpis

103. Za pochodu nese střelec samopal na popruhu, bodák má zasunut v pochvě na opasku a zásobník je zasunut v samopalu. Nábojní komora je prázdná, závěr je v přední poloze, úderník doléhá na zápalník, takže úderná zpruha i vratná zpruha jsou nejméně stlačeny. Křidélko přeřaďovače (pojistky) je nastaveno v poloze zajištěno.

104. Samopal se připraví ke střelbě takto:

— zásobník naplněny náboji se zasune do okénka v pouzdře závěru;
— závěr se natáhne a křidélko přeřaďovače (pojistky) se přestaví buď do zadní polohy na „1" nebo do přední polohy na "3O"; popřípadě do svislé polohy při zajištění samopalu, nebude-li z něho bezprostředně stříleno.

Bodák se vztyčí nasunutím do drážek na spodku nosiče mušky směrem k ústí hlavně. Vztyčený bodák je zajištěn západkou, která při nasouvání slyšitelně zapadne do příčné drážky na nosiči mušky. Bodák se snímá se samopalu směrem k pažbě po stlačení stiskátka bodáku.

105. Když je samopal připraven ke střelbě, střelec zaujme co nejvýhodnější a nejpevnější polohu ke střelbě, ve které dosáhne správného a stále stejného zasazení pažby do ramene, co nejpohodlnější a nejvhodnější polohy těla, rukou a nohou. Ze samopalu střelec střílí vleže, vkleče, vsedě nebo vstoje bez opory, s oporou, zpoza krytu nebo za pohybu.


Všeobecně o činnosti částí a ústrojí samopalu

106. Součásti samopalu lze rozdělit na pevné, tj. takové, které při střelbě nemění svou polohu, a na pohyblivé, které při nabíjení nebo střelbě vykonávají zcela určitou činnost. Pohyblivými součástmi samopalu jsou součástky závěru a spušťadla, záchytka závěru a záchytka zásobníku.

107. Píst se pohybuje směrem dozadu tlakem části prachových plynů, které pronikly plynovým kanálkem z hlavně do prostoru pístové trubice nad hlavou pístu, přičemž píst svým koncem narazí na čelo nosiče závorníku. Po vykonání tohoto pohybu se píst vrací do výchozí polohy, tj. do své přední polohy působením zpruhy pístu.

108. Nosič závorníku, na který narazí konec pístu, se začne pohybovat dozadu. Zpočátku se pohybuje samostatně s úderníkem