Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :67 SA 58 předpis

SA 58 - Poloha součástek spušťadla při střelbě jednotlivými ranami
Obr. 40. Poloha součástek spušťadla při střelbě jednotlivými ranami

úderníku tlakem ramene zpruhy spušťadla a je připraven zachytit úderník. V té době již střela opustila hlaveň a tlak v hlavni poklesl. Nosič závorníku potom svým odemykacím nosem vykývne závoru z uzamčené polohy. Závora se sklopí do vybrání v nosiči závorníku nad odemykacím nosem. Od tohoto okamžiku se všechny součástky závěru pohybují společně dozadu. Začátek pohybu závorníku je současně začátkem vytahování vystřelené nábojnice z nábojní komory. Vystřelená nábojnice je tažena za okraj dna drápkem vytahovače až do okamžiku, kdy spodní okraj dna nábojnice narazí na vyhazovač a nábojnice je vyhozena ze samopalu směrem doprava nahoru.

Mezitím levá strana můstku nosiče závorníku najede na výstupek přerušovače, čímž stlačí přerušovač. Přerušovač se vysune ze záběru s levým záchytem úderníku, takže i tento záchyt se působením ramene péra spušťadla zvedne a to i tehdy, je-li spoušť stisknuta.

117. Jakmile závěr při svém pohybu vzad doběhne do zadní krajní polohy, nosič závorníku narazí na základnu vratného ústrojí, zastaví se ve svém pohybu a celý závěr se potom působením vratné zpruhy pohybuje (vrací) do přední polohy úderník tlačený údernou zpruhou se zachytí svým spoušťovým ozubem za pravý záchyt úderníku. Zasouvací ozub závorníku vysune