Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :68 SA 58 předpis

náboj z ústí zásobníku a zasune jej do nábojní komory. Dno nábojnice dosedne do lůžka závorníku, přičemž drápek vytahovače zaskočí do drážky dna nábojnice. Nosič závorníku se pohybuje dále dopředu, přičemž sklopí závoru do uzamčené polohy a vzápětí nato pravá strana můstku nosiče závorníku stlačí vypouštěcí páku a ta sníží pravý záchyt úderníku. Úderník uvolněný z pravého záchytu úderníku je po vykonání krátkého pohybu zachycen levým záchytem úderníku.
K vystřelení další jednotlivé rány je třeba uvolnit spoušť a znovu ji stisknout.

Střelba dávkami
(Obr. 41)

118. Pro střelbu dávkami je třeba přestavit křidélko přeřaďovače (pojistky) do polohy označené "30", tj. otočit křidélko přeřaďovače (pojistky) dopředu.

Přestavením křidélka do polohy pro střelbu dávkami natočí se přeřaďovač (pojistka) tak, že sníží přerušovač a tím ho vysune ze záběru s levým záchytem úderníku. Přitom se příslušný zářez na přeřaďovači (pojistce) nastaví proti spoušťové páce, ta se tlakem své zpruhy zvedne a vejde do záběru s levým záchytem

SA 58 - Poloha součástek spušťadla při střelbě dávkami
Obr. 41. Poloha součástek spušťadla při střelbě dávkami