Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :70 SA 58 předpis

Při střelbě jednotlivými ranami se střelba zastaví samočinně po každé ráně, ať je spoušť uvolněna nebo stisknuta; další jednotlivou ránu lze vystřelit pouze novým stisknutím spouště.
Při střelbě dávkami se střelba zastaví jenom uvolněním spouště; má-li být střelba znovu zahájena, lze opětným stisknutím spouště vystřelit další dávku ran.
Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zůstane závěr v zadní poloze; po výměně prázdného zásobníku za piny a stáhnutím závěru za napínací páku směrem dozadu se záchytka závěru uvolní a je možno pokračovat ve střelbě.

124. Při dočasném přerušení střelby se samopal zajistí proti nezamýšlenému vystřelení otočením křidélka přeřaďovače (pojistky) směrem dolů, neboť v nábojní komoře je zasunut náboj a úderník je v zadní napnuté poloze. Ve střelbě je možno pokračovat okamžitě po přestavení křidélka přeřaďovače (pojistky) do polohy "1" při střelbě jednotlivými ranami nebo do polohy "30" při střelbě dávkami.


Ukončení střelby a vybití samopalu

125. Po ukončení střelby se samopal zajistí. Při vybíjení samopalu se vyjme zásobník a ručním opakováním se vyhodí náboj z nábojní komory. Potom se křidélko přeřaďovače (pojistky) přestaví do polohy "30", závěr se stáhne za napínací páku nosiče závorníku dozadu a při stisknuté spoušti (uvolnění úderníku) se vypustí do přední polohy (pro uvolnění úderné zpruhy). Potom se samopal znovu zajistí. Zbylé náboje se vyjmou ze zásobníku a prázdný zásobník se zasune do samopalu. Bodák, byl-li vztyčen, se sejme se samopalu stisknutím stiskátka a tahem za střenku směrem k pažbě. Sejmutý bodák se skryje do pochvy. U samopalů se sklopnou ramenní opěrou se sklopí ramenní opěra.