Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :8 SA 58 předpis

3. Značkování a číslování 7,62mm samopalu vzor 58

9. Každý samopal je označen výrobním číslem, krycí značkou výrobce, rokem výroby a vlastnickou značkou. Krycí značka výrobce, vlastnická značka a rok výroby jsou umístěny v prvém řádku na levé straně základny hledí. Pod ním je výrobní číslo samopalu. Důležité součástky jsou označeny různými přejímacími značkami.HLAVA 2

POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ 7,62mm SAMOPALU vzor 58
(Obr. 4)

10. 7,62mm samopal vzor 58 má tyto hlavní části (obr. 4):
— hlaveň 1,
— mířidla 2,
— pouzdro závěru 3,
— závěr 4,
— spušťadlo 5,
— pažbu 6 nebo místo pažby
— ramenní operu (u samopalů vz. 58 V).

1. Hlaveň
(Obr. 5 až 8)

11. Hlaveň 1 (obr. 5) slouží k usměrnění letu střely. Hlaveň má vývrt se čtyřmi drážkami, které vytvářejí v hlavni čtyři pole. Drážkování vývrtu hlavně tvoří pravotočivou šroubovici s neměnným stoupáním 240 mm, která udílí střela otáčivý (rotační) pohyb. Rotace střely způsobuje, že střela při letu ve vzduchu nemůže měnit polohu vzhledem k své podélné ose (dráze letu) a je tím stabilizována. U ústí hlavně je provedeno vnitřní zaoblení drážkování, aby nedocházelo k poškození drážkování. Průměr vývrtu měřený mezi dvěma protilehlými poli se nazývá ráž. Ráž samopalu vzor 58 je 7,62 mm. Pro zvýšení životnosti (aby se zmenšilo opotřebování) a ochranně proti korozi je vývrt hlavně chromován. Hlaveň je zalisována do pouzdra závěru a je zajištěna kolíkem.

12. V zadní části vývrtu hlavně přechází drážkování v hladkou nábojní komoru, jejíž tvar a rozměry odpovídají 7,62mm náboji vz. 43. Nábojní komora přechází v drážkovanou část vývrtu