Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :82 SA 58 předpis

Úplné rozbírání samopalu provádí technik pro ruční zbraně při opravách v dělostřelecké dílně; voják jen na zvláštní rozkaz velitele, který stanoví stupeň rozbírání.

Při úplném rozbírání se rozbírá: hledí, spušťadlo, záchytka zásobníku, záchytka závěru, vratná zpruha, úderná zpruha, vytahovač, zápalník a zásobník.

a) Rozbírání hledí: K vyjmutí klapky hledí je třeba použít klíče mušky. Samopal opřít o nějakou pevnou podložku (nejlépe stůl). Ukazováček levé ruky položit na přední stěnu základny hledí a palec opřít o hledítko klapky. Pravou rukou uchopit klíč mušky a jeho špičatý konec opřít do důlku na klapce; tlakem klíče na péro hledí se vysunou čepy klapky ze svých lůžek. Za stálého působení tlaku na klapku hledí vyklonit klíč opatrně směrem k ústí hlavně a tlak ještě zvětšit. Klapku vysunout směrem k pažbě.
Pod volný konec péra hledí vsunout špičku klíče a nadzvednout ho. Zároveň uchopit volný konec péra ukazováčkem a palcem a péro vysunout směrem k ústí hlavně.

b) Rozbírání spušťadla: Spušťadlo vyjmout z pouzdra závěru postupně po částech. Nejprve klíčem mušky stlačit přední rameno pojistníku. Tím je čep spouště a čep záchytů úderníku odjištěn a může se vysunout z levé strany pouzdra závěru pomocí klíče mušky. Uvolněné záchyty úderníku vyjmout spolu s vypouštěcí pákou. Potom zasadit klíč špičatým koncem do prolisovaného důlku na předním rameni péra spušťadla a rameno stlačit. Pravou rukou uchopit přeřaďovač (pojistku) nastavený do zajištěné polohy za křidélko a táhnout směrem doprava. Po vyjmutí přeřaďovače (pojistky) vytáhnout spoušť se spoušťovou pákou a přerušovačem. K vyjmutí péra spušťadla je nutno stlačit jeho zadní rameno a vysunout kolík vratného ústrojí úplně z pouzdra závěru. Péro uchopit za ramena pro záchyty úderníku a vyjmout je z pouzdra závěru směrem nahoru. K vyjmutí kolíku 30 je třeba obrátit samopal pažbičkou nahoru a krkem pažby poklepávat o dlaň levé ruky. Vypadávající kolík zachytit do nastavené dlaně levé ruky.

Všechny úkony při rozbírání spušťadla (kromě vyjímání kolíku 30) provádět se samopalem opřeným o pevnou podložku.

c) Rozbírání záchytky zásobníku a záchytky závěru: K vyjmutí záchytky zásobníku a záchytky závěru je třeba nejdříve vytlačil klíčem mušky pojistný kolík 26, uložený svisle v můstku: pouzdra závěru. K tomu je třeba stlačit špičkou klíče ozub pojistného kolíku dovnitř a teprve potom tlačit kolík směrem