Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :84 SA 58 předpis

doraz. Hlavu pístu sklopit na válcovou oblinu pístové trubice a píst uvolnit. Působením zpruhy přijde píst do své přední polohy.

b) Nasazení nadpažbí: Nosy přední objímky nadpažbí zaklesnout do drážek na plynovém násadci a nadpažbí sklopit. Kolík nadpažbí zasunout úplně doleva, tím je nadpažbí zajištěno proti vypadnutí.

c) Složení závěru:Závoru uložit svými klouby do ložisek závorníku. Závorník vložit do vybrání v nosiči závorníku v blízkosti můstku, načež ho posunout kupředu do drážek v nosiči. Úderník zasunout do nosiče závorníku tak, až ryska na úderníku je proti rysce na zadní stěně nosiče závorníku. Potom o celou délku rysky otočit úderník doprava a zasunout ho do nosiče závorníku na doraz.

d) Vložení závěru do pouzdra závěru: Složený závěr uchopit do pravé ruky, přičemž se palec opírá o zadní čelo nosiče závorníku a prostředník o přední čelo. Samopal přidržet levou rukou podhmatem za pouzdro závěru mírně skloněný ústím hlavně k zemi. Závěr vložit shora do zadní části pouzdra. Vložený závěr zasunout do krajní přední polohy, přičemž úderník zůstane zadržen levým záchytem úderníku.

e) Vložení vrátného ústrojí: Nejprve částečně zasunout údernou zpruhu do dutiny úderníku potom vratnou zpruhu do otvoru v nosiči závorníku. Přeřaďovač (pojistku) nastavit buď na "1" nebo na "30" a stisknout spoušť; tím se úderník uvolní z levého záchytu a vratné ústrojí lze bez odporu zasunovat dopředu. Přední část víka podvléknout do drážek v nosiči a tlakem dopředu a dolů zasunout výstupek základny do vybrání v zadní části pouzdra závěru. Vratné ústrojí zajistit zasunutím kolíku víka pouzdra závěru doleva, až se ozve slyšitelné cvaknutí. Není-li úderník uvolněn stisknutím spouště, znamená to, že nosič závorníku není v krajní přední poloze a úderník je držen pravým záchytem; stejný případ nastane, jestliže bylo opomenuto zajištění čepů spušťadla pojistníkem.

f) Našroubování chránítka závitu: Při našroubování chránítka zatlačit ukazováčkem levé ruky pojistku do nosiče mušky. Po našroubování chránítka musí pojistka zaskočit do jednoho ze čtyř půlkruhových vybrání na chránítku.

Skládání úplně rozebraného samopalu


147. Úplně rozebraný samopal se skládá v tomto pořadí:

a) Složení vytahovače a zápalníku: Zápalník zasunout do jeho lůžka v závorníku tak, aby výřez v zápalníku směřoval proti