Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :87 SA 58 předpis

— nemají-li kovové části samopalu rzivý nádech, nejsou-li znečištěny, potlučeny nebo poškrabány a nejsou-li dřevěné části samopalu naštípnuté nebo prasklé;

— není-li poškozena muška nebo hledí; jsou-li nastřelovací rysky proti sobě; je-li činnost stavítka a stiskátka hledí správná;

— zda je činnost závěru, spušťadla, záchytky zásobníku a záchytky závěru správná;

— nejsou-li zásobníky poškozeny; drží-li bodák vztyčený na samopalu bez většího viklání a nemá-li vůli v podélném směru.

Prohlídka složeného samopalu152. Při prohlídce složeného samopalu je třeba přezkoušet:

a) Činnost závěru: Při natažení závěru musí být pohyb součástek plynulý bez zadrhávání se značným odporem vratné zpruhy. Při vypuštění závěru se závěr musí energicky pohybovat vpřed, přičemž nosič závorníku musí doběhnout do své přední krajní polohy a opřít se o čelo pouzdra.
Je-li do samopalu zasunut prázdný zásobník, musí záchytka závěru při pohybu závěru vpřed zadržet závěr v otevřené poloze.
Správnost podávání, vytahování a vyhazování ověří se ručním opakováním, přičemž zásobník zasunutý do samopalu je naplněn školními náboji. Tím se přezkouší činnost zásobníku, vytahovače a vyhazovače.
Přitom se zároveň přezkouší činnost záchytky zásobníku, která při zasunutí zásobníku do samopalu musí svým ozubem slyšitelně zaskočit za výstupek na zadním okraji u ústí zásobníku. Bez stisknutí záchytky zásobníku nesmí se zásobník z pouzdra závěru uvolnit.
Po vyzkoušení činnosti závěru nesmí úderná zpruha zůstat stlačena. Nepoužilo-li se školních nábojů, stáhne se závěr za napínací páku do zadní polohy a při stisknuté spoušti se vypustí. Přitom křidélko přeřaďovače (pojistky) musí být nastaveno do polohy "30".

b) Činnost spušťadla: Činnost spušťadla se kontroluje pouze se školními náboji. Spouštění naprázdno je zakázáno!
Ručním opakováním se zasune školní náboj do nábojní komory; křidélko přeřaďovače (pojistky) je nastaveno do polohy "1" nebo "30". Při obou polohách křidélka přeřaďovače (pojistky) se úderník musí stisknutím spouště uvolnit a slyšitelně dopadnout na zápalník. Je-li křidélko přeřaďovače (pojistky)