Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :88 SA 58 předpis

nastaveno do polohy "zajištěno", tj. směrem dolů, nesmí se úderník stisknutím spouště uvolnit.
Přeřaďovač (pojistka) musí být při nastavování do každé ze tří poloh otáčen natolik, že se ozve slyšitelné cvaknutí; k změně polohy křidélka je nutno vyvinout určitou sílu.

c) Správnost hledí a mušky: Je třeba zkontrolovat, zda klapka hledí nemá stranovou vůli a není-li ohnuta. Je-li stiskátko stlačeno, musí se stavítko hledí lehce posouvat po klapce a ve všech polohách musí být pérem hledí přitlačováno k sáňkám hledí. Ozub stiskátka musí zapadat do všech zářezů na klapce. U mušky je nutno se přesvědčit, zda není poškozena, zda nastřelovací rysky jsou proti sobě a není porušeno výškové nastavení mušky (zjistí se z porušené celistvosti kapky červeného nitrolaku uvnitř chránítka mušky).

d) Upevnění bodáku: Vztyčený bodák na samopalu se nesmí příliš viklat ani posouvat v podélném směru.

e) Činnost ramenní opěry: U samopalů s ramenní opěrou se přezkouší, zda ramenní opěra je ve sklopené poloze zajištěna; v odklopené poloze musí být ramenní opěra pevná a nesmí se příliš viklat. Po stlačení stiskátka musí se ramenní opěra lehce odklápět a sklápět.


Prohlídka rozebraného samopalu


153. Před prohlídkou rozebraného samopalu musí být všechny součástky vytřeny do sucha. U rozebraného samopalu je třeba pečlivě prohlédnout všechny jeho součástky, není-li na nich rez, nejsou-li znečištěny, vydrobeny, potlučeny, zadřeny nebo nadměrně opotřebovány. Současně je nutno přezkoušet úplnost samopalu.

Vadné součástky, které mají trhliny, vydroleniny, nadměrně opotřebované činné plochy, stržené závity, uvolněné spoje nebo jsou zdeformovány, popř. zlomeny, je třeba zaměnit součástka-mi záložními. Jde-li o součástky, které nejsou obsaženy v soupravě záložních součástek u jednotky, předá se samopal k opravě do dělostřelecké dílny.

154. Při prohlídce vývrtu hlavně je třeba zvednout hlaveň s pouzdrem závěru do výše oka a druhý konec hlavně natočit ve směru nejlepšího osvětlení. Za pomalého otáčení hlavní nutno pozorně prohlížet drážky vývrtu od ústí a nábojní komoru směrem od pouzdra závěru. Aby bylo lépe vidět stěny vývrtu