Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :92 SA 58 předpis

c) Bodák vz. 58 s pochvou:
— lze-li snadno a volně bodák vztyčit a skrýt;
— neviklá-li se bodák v drážce na spodku nosiče mušky a nemá-li vůli v podélném směru;
— není-li povrch bodáku potlučen a odřen;
— není-li pochva bodáku rozpárána;
— zda řemínek a knoflík správně zajišťují bodák proti vypadnutí z pochvy.

d) Jednotný popruh ručních zbraní:
není-li znečištěn promaštěním, prodřen a otřepen.

e) Vytěrák:
— zda díly vytěráku nejsou pokřiveny; jejich závity poškozeny nebo ulomeny;
— zda se oba díly vytěráku dají do sebe správně zašroubovat v jeden celek (sešroubovaný vytěrák se nesmí viklat);
— zda nejsou na styku sešroubovaných dílů ostré hrany;
— je-li sešroubovaný vytěrák rovný.

f) Koudelníček:
— jde-li zašroubovat do vytěráku nebo do zátky olejničky;
— je-li souosý s vytěrákem;
— nemají-li žebra koudelníčku trhliny a ostřiny;

g) Žíněný kartáček:
— jde-li zašroubovat správně do vytěráku nebo do zátky olejničky;
— není-li drát se žíněmi uvolněn v krčku kartáčku;
— není-li pokřiven, nalomen a nemá-li ostřiny;
— nejsou-li žíně znečištěny nebo příliš opotřebovány, popř. vypadány.

h) Chránítko ústí:
— není-li otvor chránítka ústí natolik opotřebován, že by při čištění vytěrák mohl dřít u ústí hlavně o vývrt;
— jde-li lehce nasadit na chránítko závitu.

ch) Olejničku:
— zda je v ní dělový olej;
— zda je uzávěr (zátka) v pořádku a zda olejnička neteče;
— jde-li do zátky zašroubovat žíněný kartáček, koudelníček nebo vytěrák.

i) Klíč mušky:
zda není pokřiven nebo zlomen.

j) Cvičný násadec:
— není-li potlučen, není-li jeho otvor ucpán;