Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :96 SA 58 předpis


starých mazadel (vazelíny P), nečistot a rzi. Po použití petroleje musí být součástky pečlivě do sucha otřeny koudelí, pak suchým čistým hadříkem a nakonzervovány;
— žíněného kartáčku (z příslušenství samopalu).

172. Ke konzervování samopalů se používá
— konzervační vazelíny P k ochraně kovových částí samo-palu před korozí. Této vazelíny se používá po celý rok tehdy, když teplota neklesne pod —10° C; vazelína P nesmí obsahovat žádnou vlhkost. Je-li podezření, že mazadlo obsahuje vlhkost, musí být vazelína a olej před použitím zbaveny vlhkosti zahřátím na teplotu 105 až 115° C. Nepředehřáté vazelíny lze používat jen ke krátkodobému konzervování;
— dělového oleje k mazání třecích ploch samopalů, které jsou v používání;
— dřevitého (dřevného) oleje (nebo lněného oleje) k napouštění dřevěných částí zbraně (pažby a nadpažbí).

173. Čištění a nakonzervování v zimním období:
Čištění při teplotách nad bodem mrazu a při teplotách blízkých bodu mrazu (do —20° C) se provádí stejným způsobem jako v období letním, s použitím týchž prostředků (čisticího zbrojního oleje, čisticího prostředku SOD). Při teplotách pod —20° C se používá k čištění jen petroleje. Ke konzervování samopalů v běžném používání se v zimním období (od počátku listopadu do konce února) při mrazu pod —10° C používá směsi dělového oleje a vazelíny P v poměru 3:1. Poklesne-li teplota mimořádně pod —30° C, používá se ke krátkodobému konzervování čistého dělového oleje. Olej je použitelný jenom do teploty —40° C, ale nezaručuje dlouhodobou odolnost proti korozi.

174. Ke konzervování uloženého materiálu se používá
— konzervační vazelíny P zředěné dělovým olejem v poměru 1:2 k mazání hlavně a závěru;
— konzervační vazelíny P zředěné dělovým olejem v poměru 1:1 k mazání vnějších ploch samopalu. Konzervační prostředky musí být uchovány v uzavřených a předepsaných nádobách označených příslušnými nápisy. Čisticí prostředky je nutno chránit před znečištěním prachem a vlhkem. Podrobný popis konzervačních prostředků a způsobu zacházení s nimi viz v předpise "Ukládání a udržování materiálu dělostřeleckého vyzbrojování a munice u vojsk", evid.zn.Děl-22-1.*)

-------------------------------------------------------
*) Dále viz předpis "Čisticí a konzervační prostředky, maziva a nátěrové hmoty pro materiál dělostřeleckého vyzbrojování KUSOVNÍK A NORMY SPOTŘEBY", evid. zn. Děl-51-53.