Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :97 SA 58 předpis

3. Postup při čištění a konzervování samopalu

175. Po střelbě, školení a po cvičení se samopal k čištění částečně rozebere. Úplně rozebrat samopal k čištění je třeba jen tehdy, byl-li silně znečištěn, nebo když byl delší dobu ve vlhku, sněhu apod. Úplné rozebrání samopalu k čištění provádí technik pro ruční zbraně.

176. Při čištění a konzervování částí samopalu je nutno postupovat takto:

a) Vývrt hlavně se čistí ze strany ústí. K tomu je třeba sešroubovat oba díly vytěráku a koudelníček. Na vytěrák se navleče chránítko ústí. Konec vytěráku s kruhovou drážkou se zasune do podélného otvoru ve vyšroubované zátce olejničky a zajistí se klíčem mušky, který se prostrčí příčným otvorem v zátce olejničky. Na koudelníček se namotá vrstva koudele tak, aby při čištění mohla projít vývrtem hlavně mírně ztuha a vyplňovala dobře drážky. Potom se koudel namočí do emulze čisticího zbrojního oleje (nebo do vodního roztoku čisticího prostředku SOD) a koudelníček omotaný koudelí se vsune do vývrtu hlavně směrem od ústí. Chránítko ústí se převleče přes chránítko závitu a pootočí tak, aby pojistka chránítka závitu zapadla do výřezu v chránítku ústí. Vytěrák se uchopí za klíč mušky a zátku a plynulé bez násilí se protahuje sedmkrát až desetkrát po celé délce vývrtu. Potom se chránítko ústí sejme, vytěrák se vytáhne a koudel se vymění; namočí se znovu do čisticího prostředku a opět se vytěrákem několikrát protáhne vývrt hlavně.

Potom se vytěrák a koudelníček očistí od emulze a výřezem v koudelníčku se provleče suchý čistý hadřík. Čištění hadříkem se několikrát opakuje, pokud se na hadříku objevují hnědé nebo černé skvrny od rzi nebo spalných produktů. Objevují-li se tyto skvrny i po několikerém vytření hlavně hadříkem, je nutno opakovat čištění koudelí a čisticím prostředkem SOD a pak opět vytřít vývrt hlavně do sucha čistými hadříky.

Když při posledním protáhnutí vývrtu hlavně nebudou zjištěny na hadříku stopy spalných produktů prachu (černých nebo hnědých skvrn) nebo rzi, vyčistí se nábojní komora. K čištění nábojní komory a pístové trubice se koudelníček zašroubuje do příčného otvoru v zátce olejničky ze strany otvoru bez závitu. Nábojní komora se potom vyčistí stejným způsobem jako vývrt hlavně, přičemž olejnička ve svislé poloze slouží jako rukojeť koudelníčku.

Po skončení čištění vývrtu hlavně a nábojní komory se ještě jednou protáhne celý vývrt hlavně do sucha čistou koudelí nebo